Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojalaki 1050/2018

12.12.2019

1   Rekisterinpitäjä

Espoon VIII (Olarin) apteekki

Kuunkierros 1, 02210 Espoo

p. 09 884 0055

olarin_apteekki.espoo@apteekit.net

2   Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava Jouni Honkanen

Olarin apteekki

Kuunkierros 1, 02210 Espoo

p. 09 884 0055

olarin_apteekki.espoo@apteekit.net

3   Rekisterin nimi

Olarin apteekin internetsivujen tietosuojaseloste

3.1   Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste

Olarin apteekin internet-sivuilla kerromme apteekin palveluista sekä kulloinkin voimassa olevista tarjouksista. Lisäksi sivuilla on linkki ajankohtaisiin apteekkiin, lääkkeisiin sekä terveyteen liittyviin uutisiin sekä  lomake palautteen antamista varten. Palautetta voi antaa joko nimettömästi tai yhteystietojen kanssa, jolloin apteekki voi antaa vastauksen palautteeseen.

Asiakkaan palautelomakkeeseen antamien henkilötietojen tarkoituksena on mahdollistaa palautteeseen vastaaminen asiakkaalle. Palautteen voi antaa myös nimettömänä. Asiakkaan yhteystietoja ei säilytetä, välitetä eteenpäin eikä käytetä suoramarkkinointiin.

4   Rekisterin tietosisältö

Nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

5   Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan palautelomakkeeseen antamat henkilötiedot. Sivusto kerää tietoja myös Google               Analytics -analytiikkatyökalun avulla sen käyttöehtojen mukaisesti (ks.kohta 8).

6   Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta apteekin ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7   Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään se aika mikä tarvitaan palautteen käsittelemiseksi ja siihen vastaamiseksi. Henkilötietoja käsitellään tietosuojamääräysten edellyttämällä tavalla.

8   Evästeiden (cookies) käyttö

Sivustollamme käytetään evästeitä (cookies). Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoimme tietoja. Tavoitteenamme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöjä käyttäjälähtöisesti. Tietojen kerääminen tapahtuu Google Analytics -ohjelman avulla ja sen käyttöehtojen mukaisesti. Google Analyticsin evästeiden käytön voi estää lataamalla ja ottamalla käyttöön Google Analytics Opt-out Browser Add-on –vaihtoehdon.

9   Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja käsitellään tietosuojamääräysten mukaisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla.

10   Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterinpitäjänä apteekin on rekisteröidyn pyytäessä ilmoitettava, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterinpitäjälle (kohta  1. Rekisterinpitäjä) allekirjoitettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos apteekki ei rekisterinpitäjänä ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

Puh. 029 56 66700

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa autamme sinua mielellämme. Yhteydenotot pyydämme kirjallisena postitse tai sähköpostilla toimitettuna. Yhteystiedot löydät kohdasta 1. Rekisterinpitäjä.   

TERVEYTTÄ JA HYVÄÄ OLOA APTEEKISTA.